BOK Jelenia Góra

75 64 32 261

BOK Bolesławiec

605 390 446

BOK Głogów

76 745 10 50

BOK Kamienna Góra

75 64 32 261

BOK Milicz

793 801 000

Dnia 12 listopada DORD będzie nieczynny, zaś w sobotę dnia 6 listopada będzie dniem pracującym.
Szanowni Państwo, informujemy, że przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. A, A1, A2 i AM planujemy do 19.11.2021.
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Oświadczenie informacyjne

Oświadczenie informacyjne dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

  1. Podane w formularzu, oświadczeniu i profilu kandydata na kierowcę (PKK) dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
  2. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich korekty.
  3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.), ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2017, poz. 978 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Do egzaminu teoretycznego, w pomieszczeniu egzaminacyjnym, należy przybyć wcześniej, przed wyznaczoną godziną. Gdzie odbędzie się egzamin teoretyczny wskazuje dokument potwierdzający zapis na egzamin. Word Jelenia Góra posiada oprócz siedziby głównej oddziały zamiejscowe: OT Głogów, Bolesławiec oraz Kamienna Góra.
  6. Rezygnacja z udziału w egzaminie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, powinna zostać złożona w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.
  7. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w par. 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w tym:

1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;

2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:

a) jest pod wpływem alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu,

b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem,

3) nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora lub tłumacza przysięgłego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;

4) warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;

5) stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

 

Polityka prywatności strony internetowej wordjg.pl

1. Administratorem strony internetowej wordjg.pl (dalej strona internetowa) jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.

2. Strona internetowa nie zbiera żadnych danych osobowych.

3. Strona internetowa nie umieszcza na urządzeniu odwiedzającego żadnych plików w tym plikow cookies.

4. Do poprawnego działania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym zbierane są logi, po stronie serwera http, takie jak:

  1. adres IP,
  2. czas odwiedzin podstron,
  3. referer przeglądarki.

 

Utworzono 25.05.2018 08:44
Zmodyfikowano 29.05.2018 08:21