BOK Jelenia Góra

75 64 32 261

BOK Bolesławiec

605 390 446

BOK Głogów

76 745 10 50

BOK Kamienna Góra

75 64 32 261

BOK Milicz

793 801 000

Dnia 12 listopada DORD będzie nieczynny, zaś w sobotę dnia 6 listopada będzie dniem pracującym.
Szanowni Państwo, informujemy, że przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. A, A1, A2 i AM planujemy do 19.11.2021.
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Egzamin: plac manewrowy

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

KRYTERIA

1)  sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. a) poziom oleju w silniku,
 2. b) poziom płynu chłodzącego,
 3. c) poziom płynu hamulcowego,
 4. d) poziom płynu w spryskiwaczach,
 5. e) działanie sygnału dźwiękowego,
 6. f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 7. g) działanie świateł mijania,
 8. h) działanie świateł drogowych,
 9. i) działanie świateł hamowania „STOP”,
 10. j) działanie świateł cofania,
 11. k) działanie świateł kierunkowskazów,
 12. l) działanie świateł awaryjnych,
 13. m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje;

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,d.      losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

 

2)  właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 •  w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

 

3)  dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

 1. a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
 2. b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 3. c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 4. d) podparcie pojazdu na podpórce;
 • Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

4)  dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

 1. a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 2. b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:

 1. podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 2. cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
 3. regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
 4. dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
 5. podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

 

5)  dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia

 

RUSZANIE Z MIEJSCA ORAZ JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I TYŁU

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

 

2) płynne ruszenie:

 1. a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,
 2. b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

 

4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:

 1. a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
 2. b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

 

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole za-trzymania pojazdu);

 

6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

 

7)  zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

 1. a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
 2. b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

 

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania

 

 

 

PARKOWANIE SKOŚNE (WJAZD PRZODEM - WYJAZD TYŁEM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 

 

KRYTERIA

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
 2. b) pojazd nie może:
 •  wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 •  naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 •  potrącić pachołków lub tyczek,
 1. c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

 

 

PARKOWANIE PROSTOPADŁE

(WJAZD TYŁEM - WYJAZD PRZODEM LUB WJAZD PRZODEM - WYJAZD TYŁEM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

 

 

 

KRYTERIA

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
 2. b) pojazd nie może:

 

 • wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 • potrącić pachołków lub tyczek,

 

 1. c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

     

 

PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE

(WJAZD TYŁEM - WYJAZD PRZODEM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

C1, C, D1, D

 

 

 

 KRYTERIA

 

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
 2. b) pojazd nie może:
 • naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
 • najechać na krawężnik,
 1. c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

 

ZAWRACANIE

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

C1, C

 

 

 

 KRYTERIA

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
 2. b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika)

 

RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

 

 

 

 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go

 

 

 

SLALOM WOLNY

(JAZDA PO ŁUKACH W KSZTAŁCIE CYFRY 8 I POMIĘDZY 5 PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA WYZNACZONYM PASIE RUCHU)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

AM, A1, A2, A

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

 

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

 

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 1. a) niepodpieranie się nogami,
 2. b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 3. c) niepotrącanie pachołków

 

 

SLALOM SZYBKI

(JAZDA POMIĘDZY PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA PLACU MANEWROWYM)

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

 AM, A1, A2, A

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

 

Sposób wykonania zadania:

 1. a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 2. b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 3. c) niepodpieranie się nogami,
 4. d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 5. e) niepotrącanie pachołków

 

 

OMINIĘCIE PRZESZKODY

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM DLA KATEGORII:

A1, A2, A

 

 

 

 

 

KRYTERIA

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

 

Sposób wykonania zadania:

 1. a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 2. b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 3. c) niepodpieranie się nogami,
 4. d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 5. e) niepotrącanie pachołków
Utworzono 23.02.2017 12:33
Zmodyfikowano 23.02.2017 12:33