BOK Jelenia Góra

75 64 32 261

BOK Bolesławiec

605 390 446

BOK Głogów

76 745 10 50

BOK Kamienna Góra

75 64 32 261

BOK Milicz

793 801 000

Dnia 12 listopada DORD będzie nieczynny, zaś w sobotę dnia 6 listopada będzie dniem pracującym.
Szanowni Państwo, informujemy, że przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. A, A1, A2 i AM planujemy do 19.11.2021.
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Egzamin: zadania w ruchu drogowym

ZADANIA W RUCHU DROGOWYM WYKONYWANE PODCZAS EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

 5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

 6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

 7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

 8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

 9. Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

 10. Przejazd przez przejścia dla pieszych

 11. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
  • prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem, wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru
 12. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
  • dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
  • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
  • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
 13. Przejazd przez torowisko tramwajowe**i kolejowe*
 14. Przejazd przez tunel*
 15. Przejazd obok przystanku tramwajowego**i autobusowego
 16. Wykonanie manewru wyprzedzania
 17. Wykonanie manewru omijania
 18. Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
 19. Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
 20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
 21. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
 22. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
 23. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
  • w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
  • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania 
 24. Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

 Sposób wykonania zadania:

 zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę, 
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem), 
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy

 

 

*Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową

Utworzono 23.02.2017 12:31
Zmodyfikowano 23.02.2017 12:31