BOK Jelenia Góra

75 64 32 261

BOK Bolesławiec

605 390 446

BOK Głogów

76 745 10 50

BOK Kamienna Góra

75 64 32 261

BOK Milicz

793 801 000

Dnia 12 listopada DORD będzie nieczynny, zaś w sobotę dnia 6 listopada będzie dniem pracującym.
Szanowni Państwo, informujemy, że przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. A, A1, A2 i AM planujemy do 19.11.2021.
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Kurs reedukacyjny

 Zapraszamy na kursy reedukacyjne w Jeleniej Górze.

telefon: 75 64 32 266
email: joanna.janiak@dord.dolnyslask.pl

 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zaprasza na kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoba, która została skierowana na taki kurs przez właściwego starostę, zobowiązana jest m. in. do:

  • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
  • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

WORD w Jeleniej Górze wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Najważniejsze informacje:

  • Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów i trwa 2 dni, przez 8 godzin każdego dnia,
  • Cena kursu wynosi 400zł,
  • WORD Jelenia Góra przeprowadzi kurs dopiero, gdy zostanie uzbierana grupa określona przez ustawę, czyli minimum 10 osobowa.

ZGŁOSZENIE NA KURS:

Aby zapisać się na kurs, należy dokonać zgłoszenia przez wypełnienie formularza zgłoszenia , wnieść wyżej wymienioną opłatę. Wypełnione zgłoszenie, dowód wpłaty, skierowanie na kurs wydane przez Starostę należy dostarczyć do WORD w Jeleniej Górze, OT w Głogowie osobiście lub pocztą elektroniczną.

  • Osoba przystępująca do kursu winna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
  • Należy posiadać skierowanie na kurs wydane przez Starostę.
  • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wnieść na konto WORD:
     Santander Bank Polska  39 1500 1429 1214 2002 3144 0000
 Wymagane dokumenty (należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i załączyć podczas zapisu):
Utworzono 30.01.2017 13:08
Zmodyfikowano 18.03.2021 10:17