BOK Jelenia Góra 75 64 32 261

BOK Bolesławiec 605 390 446

BOK Głogów 76 745 10 50

Szanowni Państwo, zapraszamy na kursy reedukacyjne w terminie 30.06-01.07  w WORD Jelenia Góra, w godzinach od 9.00 do 15.00. Szczegóły znajdują się tutaj: Kurs Reedukacyjny.
Z dniem 5 czerwca ruszają zapisy w Kamiennej Górze na egzamin kat. B. Biuro Obsługi Klienta w Kamiennej Górze jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. Informujemy, iż w Oddziale Terenowym w Kamiennej Górze, na dzień dzisiejszy, nie ma możliwości uiszczenia opłaty za egzamin. Wobec powyższego w celu ustalenia terminu prosimy o dokonanie opłaty na Poczcie lub przelewem bankowym i dostarczenie potwierdzenia do WORD w Kamiennej Górze.
WORD
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
logo BIP

Kurs reedukacyjny

Zapraszamy na kursy reedukacyjne w Jeleniej Górze oraz Głogowie.

tel. Jelenia Góra: 75 64 32 266
tel. Głogów: 76 745 10 50

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zaprasza na kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoba, która została skierowana na taki kurs przez właściwego starostę, zobowiązana jest m. in. do:

  • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
  • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

WORD w Jeleniej Górze wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Najważniejsze informacje:

  • Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów i trwa 2 dni, przez 8 godzin każdego dnia,
  • Cena kursu wynosi 400zł,
  • WORD Jelenia Góra przeprowadzi kurs dopiero, gdy zostanie uzbierana grupa określona przez ustawę, czyli minimum 10 osobowa.

ZGŁOSZENIE NA KURS:

Aby zapisać się na kurs, należy dokonać zgłoszenia przez wypełnienie formularza zgłoszenia , wnieść wyżej wymienioną opłatę. Wypełnione zgłoszenie, dowód wpłaty, skierowanie na kurs wydane przez Starostę należy dostarczyć do WORD w Jeleniej Górze, OT w Głogowie osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: jj@wordjg.pl

  • Osoba przystępująca do kursu winna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport.
  • Należy posiadać skierowanie na kurs wydane przez Starostę.
  • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wnieść w Biurze Obsługi Klienta lub na konto WORD:
    Bank Zachodni WBK w Jeleniej Górze 39 1500 1429 1214 2002 3144 0000
Utworzono 30.01.2017 13:08
Zmodyfikowano 22.02.2017 11:17